Chwyty na flet prosty w systemie barokowym i niemieckim. w tabulaturach a.d.a.m.
  Przejdz do melodii metoda adam!!! Kliknij tu!!
      
Upewnij się 

sprawdź w jakim stroju masz flet barokowym czy niemieckim abyś zastosował odpowiednie chwyty lub wybrał grupę melodii na  twój instrument. na czerwono zaznaczone są chwyty które różnią się dla stroju niemieckiego
  

  

                             
                                                  
Tablea chwytów na flet prosty
Note name 01
Baroque 
barokowy
01.1
German 

niemiecki
do C1   7 wszystkie otwory od 0 do 7 zamknięte
C#/Db 67 67 otwory od 0 do 6 zamknięte. otwór 7 lekko uchylony
re D 6 6 otwory od 0 do 6 zamknięte
D#/Eb 56 56 otwory od 0 do 5 zamknięte. otwór 6 lekko uchylony
mi E 5 5   otwory od 0 do 5 zamknięte
fa F 7-5 4 otwory od 0 do 7 zamknięte, za wyjątkiem otworu nr 5 (5  otwarty) 
otwory od 0 do 4 zamknięte
F#/Gb 6-4 7-4 otwory od 0 do 6 zamknięte, za wyjątkiem otworu nr 4 (4  otwarty)
otwory od 0 do 7 zamkniete za wyjątkiem otworu nr 4
sol G 3 3 otwory od 0 do 5 zamknięte.
G#/Ab 6-3 5-3   otwory od 0 do 6 zamknięte, za wyjątkiem otworu nr 3 (3  otwarty) 
otwory od 0 do 5 zamknięte, za wyjątkiem otworu nr 3 (3  otwarty) 
la A 2 2 otwory od 0 do 2 zamknięte.
A#/Bb 4-2 4-2 otwory od 0 do 4 zamknięte, za wyjątkiem otworu nr 2 (2  otwarty) 
si B 1 1 otwory od 0 do 1 zamknięte.
do C2 2-1 2-1   otwory od 0 do 2 zamknięte, za wyjątkiem otworu nr 1 (1  otwarty) 
C#/Db 2-0 2-0   otwory od 0 do 2 zamknięte, za wyjątkiem otworu nr 0 (0  otwarty) 
re D2 2-10 2-10   otwory od 0 do 2 zamknięte, za wyjątkiem otworu nr 1 i 0 (1 i 0  otwarty)
D#/Eb 6-10 6-10 otwory od 0 do 6 zamknięte, za wyjątkiem otworu nr 1 i 0 (1 i 0  otwarty)
me E2 otwory od 0 do 5 zamknięte, otwór 0 lekko uchylony
fa F2 6°-5 otwory od 0 do 6 zamknięte, za wyjątkiem otworu nr 5 (5 otwarty), lekko uchylony otwór 0
otwory od 0 do 4 zamkniete, lekko uchylony otwór 0
F#/Gb 5-4 7-64 otwory od 0 do 5 zamknięte, za wyjątkiem otworu nr 4 (4 otwarty), lekko uchylony otwór 0
otwory od 0 do 7 zamknięte, za wyjątkiem otworu nr 6 i 4 (6 i 4 otwarty), lekko uchylony otwór 0
sol G2 otwory od 0 do 3 zamknięte,  lekko uchylony otwór 0
G#/Ab 4°-3 7°-4 otwory od 0 do 4 zamknięte, za wyjątkiem otworu nr 3 (3 otwarty), lekko uchylony otwór 0
     otwory od 0 do 7 zamknięte, za wyjątkiem otworu nr 4 (4 otwarty), lekko uchylony otwór 0
la A2 otwory od 0 do 2 zamknięte, lekko uchylony otwór 0
A#/Bb 6°-3 6°-3  otwory od 0 do 6 zamknięte, za wyjątkiem otworu nr 3 (3 otwarty), lekko uchylony otwór 0
si B2 5°-3 6°-3   otwory od 0 do 5 zamknięte, za wyjątkiem otworu nr 3 (3 otwarty), lekko uchylony otwór 0
do C 5°-32 5°-32 otwory od 0 do 5 zamknięte, za wyj. otworu nr 3 i 2 (3 i 2 otwarty), lekko uchylony otwór 0
C#/Db 7°-62 7°-62 otwory od 0 do 7 zamknięte, za wyj. otworu nr 6 i 2 (6 i 2 otwarty), lekko uchylony otwór 0
re D 6°-52 6°-52 otwory od 0 do 6 zamknięte, za wyj. otworu nr 5 i 2 (5 i 2 otwarty), lekko uchylony otwór 0
D#/Eb 6°-542 6°-541 otwory od 0 do 6 zamknięte, za wyj. otworu nr 5,4 i 2, lekko uchylony otwór 0
otwory od 0 do 6 zamknięte, za wyj. otworu nr 5,4 i 1, lekko uchylony otwór 0
 
  Zasady czytania tabulatur
Flet prosty ma otwór pod spodem (0) i siedem otworów na górze, które numerowane są od 0 do 7.Pierwsza cyfra oznacza ciąg otworów które maja być zakryte palcami (początek ciągu jest zawsze 0) na przykład  5       oznacza, że zakryte są otwory: {0, 1, 2, 3, 4, 5}cyfry po minusie oznaczają pojedyncze otwory, które maja pozostać nie zakryte.
7-     5  oznacza ciąg 7 czyli zamknięte otwory od 0 do 7 bez 5 (otwór 5 otwarty), 2    -   10   ciąg 2 czyli zamknięte otwory od 0 do 2 bez otworów 1 i 0  (otwory 1 i 0 otwarty),° lekko uchylony otwór 0 (pod spodem)
System niemiecki a barokowy

Obok fletów systemu barokowego istnieje  w użyciu system niemiecki, niefortunnie dość powszechnie stosowany. Używa on uproszczonych chwytów podstawowych, i nie jest instrumentem pełnowartościowym.   Przygotowany z myślą o najmłodszych ogranicza się do podstawowych dźwięków skali i nie jest w stanie sprostać bardziej wymagającym melodiom. Używa się porównania "pianino bez kilku czarnych klawiszy".
 

Jak odróżnić flet systemu niemieckiego!?
To proste. Zwróć uwagę na otwór 5. Jeśli jest wyraźnie mniejszy od pozostałych to masz go!
  
Dlaczego flet prosty.?....
       ..nie jeden mógłby zapytać. Przecież jest tak dużo innych fajnych instrumentów. Pewnie że s±. Ale, dla małego dziecka zmagania z innymi instrumentami są bardzo trudne i na ogół nigdy się nie udają bez bardzo aktywnej pomocy rodziców. Zwróćmy  tylko uwagę ile kosztuj± dojazdy , opłaty za pojedyncze lekcje i ile czasu to wszystko zabiera. Progresywność zajęć instrumentalnych w zbyt młodym wieku jest też mała ze względu na kruchość maluchów. Z drugiej zaś strony można to wszystko widzieć jako wielką zabawę przy muzyce bez specjalnych wymagań, przykłady takich działań istnieją, i są czasami bardzo owocne.